Mer om oss

Bryggföreningen i Sjöängen

mastspeglingSjöängen är en ung kommundel i Huddinge med stora möjligheter och mycket finns ännu att göra. Drevvikens seglarskola ser fortsatt fram emot att ha bryggan som bas för sin verksamhet. Det har varit stor efterfrågan från både barn och vuxna sedan starten 2006.

Bryggföreningen har en öppen del av bryggan som kall kunna nyttjas av bl.a. Drevvikens Segelsällskap med regelbundna aktiviteter under sommarhalvåret. Andra populära aktiviteter som paddling och fiske skall också kunna nyttja denna del som är till för allmänheten.

Vi vill bidra till att området hålls i städat skick och att det skall vara trevligt att vistas här. Vi har något att vara stolta över!

Bank- och betaluppgifter

Inbetalning sker på något av följande giron till:

Sjöängens Brygga Ekonomisk förening
Plusgiro: 55 62 38-4
Bankgiro: 465-0636

Ange ditt namn och adress vid betalning.

Avgift

En båtplats kostar 11000 kr som engångsinsats. När du lämnar din plats får du beloppet tillbaka.

- Medlemsavgift för dig med en båtplats: 1700 kr/år. Där går 600 kr till föreningen och 1100 kr avgift per år till kommunen.
- För dig som vill stå i kö så kostar en köplats: 100 kr/år. Kontakta ordförande för att bekräfta platsordningen.

Vill du stå i kö för båtplats?

Du betalar in 100 kr per år. Du förväntas betala senast den 28 feb varje år. Du får en påminnelse per e-post. Om du byter e-postadress eller telefonnummer ser du till att uppdatera kö-ansvarig. För att få plats i kön skickar du dina kontaktuppgifter till tove.madsen @ seglaut.se och betalar sedan 100 kr.

Betalning

Betalning sker senast 28 februari varje år.

Historia

Sjöängensbrygga

En stark önskan från fiskare, seglare, roddare och paddlare var att brygga en brygga i Drevviken vid Sjöängens strand.
I Sjöängen, Trångsund, fanns tidigare en brygga bredvid den nuvarande badplatsen och vi önskade uppföra en ny brygga för att ersätta den numera sjunkna bryggan. Och så blev det till sist.

Den nya bryggan skulle ge bryggplats åt ca 20 båtar.

Vi bildade för ändamålet Sjöängens brygga Ekonomisk förening. Som förebild har vi haft grannförening Stortorps brygga Ekonomisk förenings som har planerat och byggt en båtbrygga. Den har blivit mycket uppskattad och väntelistan är lång till de 20 platserna.

Bryggan vi föreslår finansieras av Sjöängens brygga Ekonomisk föreningen och dess medlemmar.

Föreningen bildades våren 2008 och vår ansökan skickades in 2008-06-13. Mars 2010 blev äntligen nyttjanderättsavtalet undertecknats av alla parter.

Bryggan kom på plats under sommarsäsongen 2010. En riktigt fin brygga har vi fått i vattnet som skall hålla i 30 år. Platserna till bryggan delades ut genom offentlig lottning. Många var det som inte fick en plats denna gång men vi har en kö man kan vara med i om man så önskar.


Ordförande

Tove Madsen